.: Články
Tipy pre nákup okien  

Plastové okna / Investícia pre budúcnosť

Viac ako polovica všetkých okien nainštalovaných v strednej Európe je z plastu. Dôvodom je predovšetkým ich vynikajúca energetická účinnosť, vysoká kvalita, rozmanitosť farebného prevedenia, ľahká starostlivosť a dlhá životnosť. Vďaka moderným výrobným procesom a štandardom pre recykláciu je v súčasnosti plast materiálom, ktorý maximálne šetrí prírodné zdroje a je ekologický.

Plasty sa dlho nemohli zbaviť negatívneho image. „Plastové“ bolo synonymom pre lacné a nekvalitné. Dnes je situácia opačná. Plasty, a predovšetkým PVC, už dávno patria k najvýznamnejším a najuniverzálnejším materiálom súčasnosti. Využívajú sa všade, od potravinárskeho priemyslu cez výrobu automobilov až po stavebníctvo. Plastové výrobky sú moderné a energeticky úsporné. Plastové okná sa presadzujú aj v súvislosti so stále dôležitejšími environmentálnymi témami. Predstihujú totiž všetky ostatné materiály okenných rámov svojím potenciálom pre úspory energie a pri analýzach ekologickej účinnosti sa umiestňujú na popredných pozíciách. Materiál rámu je 100% recyklovateľný. Vďaka svojej dlhej životnosti a priaznivým nákladom po celú dobu životného cyklu sú dnes plastové okná najtrvalejším riešením pre okná.

Plastové okná Inoutic ponúkajú celú radu predností a to nielen z ekologického hľadiska, ale aj z hľadiska ekonomického a architektonického. Naše okenné systémy sú príkladom toho, ako je možné spojiť špičkovú technológiu s praktickosťou a elegantným designom. Nestačí, aby okná len šetrili energiu a dobre vyzerali. Moderné okná účinne chránia pred chladom, poveternostnými vplyvmi a hlukom, poskytujú zabezpečenie pred vlámaním, majú priaznivý pomer cena/výkon a tiež vyžadujú len minimálnu starostlivosť a údržbu. Tieto všetky nároky plastové okenné systémy značky Inoutic bezo zvyšku spĺňajú.

Spoločnosť Inoutic / Deceuninck je popredným spracovateľom plastových materiálov. Veľmi kvalitné a precízne profily pre plastové okná vyrábame už viac ako 50 rokov. Spolu s naším materským koncernom Deceuninck máme pobočky vo viac ako 75 zemiach. Tieto pobočky tvoria jednu z najväčších svetových sietí na spracovanie plastu. Svetový koncern Deceuninck ponúka riešenia z vysoko kvalitných PVC systémov pre okná a dvere, obklady fasád a strešných ríms, interiérové a záhradné konštrukcie.

Normy pre úsporu energie EnEV

V normách pre úsporu energie EnEV sú stanovené štandardy pre koeficient tepelnej izolácie, ktoré musia byť dodržované pre novostavby alebo rekonštrukcie. Výsledkom je ako znižovanie nákladov na vykurovanie, tak znižovanie emisií skleníkových plynov, ktoré poškodzujú klímu, ako napr. CO2. Aktuálne normy pre úsporu energie platia od roku 2009 a sú známe pod označením EnEV 2009.

  Prehľad najdôležitejších informácií:
 • Norma EnEV 2009 stanovuje požiadavky na energetickú účinnosť novostavieb a rekonštrukcií
 • Meria sa energetická účinnosť na základe ročnej spotreby primárnej energie pre budovu a tepelne-izolačnej vlastnosti plášťa budovy
 • Pre predpis EnEV2012 je zvažované zvýšenie aktuálnych požiadaviek o ďalších 20 % (hodnota súčiniteľa tepelnej priepustnosti celým oknom Uw výhľadovo < 0,95)
 • Okenné systémy Inoutic spĺňajú hodnoty plánované pre túto normu 2012, už dnes

EnEV 2009: Najdôležitejšie hodnoty pre okná a dvere

Stará zástavba:
Okná Uw <=      1,3 W/m2K (doteraz 1,7)
Vchodové dvere Ud <=      2,9 W/m2K (nezmenené)

Referenčná hodnota pre novostavbu:

Okná U <=      1,3 W/m2K
Vchodové dvere Ud <= 1,8 W/m2K

Uw = window; Ud = door

Vysvetlenie:

Hodnoty U (súčinitelia prestupu tepla) sú najdôležitejšími referenčnými hodnotami pre predpisy týkajúce sa energetickej úspornosti. Súčiniteľ prestupu tepla >U< udáva množstvo energie, ktorá prejde za hodinu plochou s veľkosťou 1m2, pokiaľ sa teploty na vnútornej a vonkajšej strane okna líšia o 1 Kelvin (= 1 °C). Čím menšia hodnota U, tým lepšia tepelná izolácia.

Upozornenie: Uvádzané hodnoty sa vzťahujú k celkovej hodnote pre okno Uw, ktorú je potrebné dodržovať. Hodnota Uw závisí na hodnote U okenného rámu - Uf, hodnote U zasklenia - Ug a lineárnom súčiniteľovi tepelného prestupu distančného rámčeka.

Vývoj noriem pre úsporu energie – s cieľom ochrany klímy

Prvé pravidlá pre úspory energie potrebné pre vykurovanie vznikli už v 70. Rokoch ako reakcia na ropnú krízu. V roku 1977 začal v Nemecku platiť prvý predpis pre úspory energie na vykurovanie (WSchVO 1977). Len o rok neskôr bol prijatý zákonný podklad pre zvyšovanie účinnosti technológií v podobe predpisu pre vykurovaciu techniku (HeizAnlV 1978).

V nasledujúcom časovom období sa s ohľadom na klimatické zmeny dostávala ochrana klímy stále viac do popredia. Klímu možno účinne chrániť iba vtedy, pokiaľ sú opatrenia konané v globálnom meradle. Európska únia preto vydala v roku 2002 smernicu na zvýšenie energetickej účinnosti stavieb.

V Nemecku bola táto smernica v roku 2002 nahradená predpisom pre úsporu energie (EnEV). Nový zákon na znižovanie celkových energetických nárokov stavieb potom zjednotil predpisy týkajúce sa úspor tepla prostredníctvom predpisu pre vykurovaciu techniku. Predtým sa tepelne-izolačné vlastnosti budovy merali iba prostredníctvom hodnoty k. Od okamžiku, kedy vstúpil do platnosti predpis pre úsporu energie (EnEV), sa požiadavky na vykurovanie budovy počítajú s použitím súčiniteľa prestupu tepla (Link). Vedľa energetických nárokov na vykurovanie a teplú vodu, je potrebné do energetickej bilancie zahrnúť tiež tepelné straty plášťom budovy a vetraním, a naopak tepelné príspevky zo slnečného žiarenia a z elektrických zariadení. Takto možno vyhodnotiť celkové primárne energetické nároky budovy.

Požadovaná úroveň úspory energie bola v posledných rokoch niekoľkokrát ďalej zvyšovaná. Predpis EnEV 2009 znížil limitné hodnoty z roku 2002 približne o 30 % a pre rok 2012 sú predpokladané hodnoty Uw< 0,95.

Trojité zasklenie

Trojité izolačné sklá sú pri pasívnych domoch už dlhú dobu štandardom. Trojité zasklenie ale prináša pre konvenčné novostavby alebo renovácie niekoľko predností, ktoré by mal každý stavebník zohľadniť pri rozhodovaní o nákupe okien.

  Trojité zasklenie vás prekvapí svojimi výhodami:
 • Vynikajúca hodnota tepelnej priestupnosti zasklenia: Ug až 0,4 W/m2K
 • Zníženie nákladov na vykurovanie
 • Vyšší komfort bývania (teplý povrch zasklenia v interiéri, žiadne vzduchové prúdy)
 • Optimálne využitie solárnej energie
 • Vyšší stupeň priepustnosti svetla zaručuje prestup prirodzeného svetla do obytných priestorov
 • Žiadny viditeľný rozdiel oproti dvojnásobnému zaskleniu

Ušetrite energiu aj finančné prostriedky použitím trojitého zasklenia

Staré okná s jednoduchým zasklením nie sú dostatočne tesné, a to sa premieta do nákladov na vykurovanie. Tepelná izolácia moderných okien je mnohonásobne lepšia ako ešte pred niekoľkými rokmi. Pre porovnanie: okno s jednoduchým zasklením zo začiatku 80. rokov malo priemerný súčiniteľ prestupu tepla približne 5-6 W/m2K. Pre dnešné okná už platia limity definované v norme pre úsporu energie (EnEV 2009) a to je maximálna hodnota Uw = 1,3 W/m2K. Do budúcnosti sa už hovorí o hodnotách Uw< 0,95 W/m2K.

To zodpovedá viac ako päťnásobnému zníženiu. Len tak možno totiž naozaj efektívne znižovať náklady na vykurovanie a spotrebu energie. Pomerne vyššie náklady na trojité zasklenie izolačným sklom majú rýchlu finančnú návratnosť vzhľadom k vysokej energetickej účinnosti okna.

Emisie CO2 a úspora nákladov na vykurovanie na príklade okenného systému Eforte

Eforte Štandardné prevedenie s oceľovou výstuhou
Uf (rám) 0,95 W / m2K
Ug (trojité zasklenie) 0,6 W / m2K
Uw (okno) 0,8 W / m2K (štandard pre pasívny dom)
Úspora 1120 litrov vykurovacieho oleja / rok
Úspora nákladov na kúrenie za 1. rok 784,– eur
Zníženie emisií CO2 za rok 2240 kg / rok

Ilustračný výpočet v porovnaní so starým oknom s izolačným sklom (hodnota Uw = 2,8 W / m2K) pre štandardné okno s rozmermi 1,23 m x 1,48 m. Parametre pre výpočet nákladov na vykurovanie: náklady na vykurovací olej 0,7 eur / liter, okenná plocha 50 m2.

Pre obyvateľov ale toto riešenie neprináša len finančné výhody. Moderné byty a domy s oknami s trojitým zasklením ponúkajú navyše aj znateľne vyšší komfort bývania.

Vyšší komfort s trojitým zasklením

Všetci to poznáme: V chladných ročných obdobiach vzniká v bezprostrednej blízkosti okien nepríjemné prúdenie chladného vzduchu. V blízkosti okien ľahšie prechladneme a radšej si teda prikúrime. Na naše pohodlie a zdravie ale nemá vplyv len izbová teplota a prúdenie vzduchu, ale tiež povrchová teplota podlahy, stien a okien. Veľký teplotný rozdiel medzi rôznymi povrchmi má za následok, že chladnejšie plochy odoberajú teplo z tých teplejších. Ľudom sa pri kontakte so studenými povrchmi ochladzuje pokožka a majú tak pocit, že je im zima. Ako prúdenie vzduchu, tak aj teplotu povrchov v interiéri možno výrazne ovplyvniť použitím trojitého zasklenia.

Tepelný komfort vďaka trojitému zaskleniu

Trojité zasklenie má vďaka svojim vysokým tepelne-izolačným hodnotám len minimálne tepelné straty, ktoré výraznou mierou prispievajú k vysokému tepelnému komfortu. Pri trojitom izolačnom skle sú priestory medzi jednotlivými vrstvami vyplnené ušľachtilými plynmi, ktoré nevedú teplo. Vďaka tomu preniká až k vonkajšej vrstve skla len minimálne množstvo tepla a ešte omnoho menej ho uniká von. Zároveň si vnútorná tabula skla udržuje zodpovedajúcu teplotu.

Štúdia vykonaná Inštitútom pre okennú techniku v Rosenheime (ift) sa zaoberala porovnaním dvojitého a trojitého zasklenia pri vonkajšej teplote -10°C a izbovej teplote 20°C a preukázala teplotný rozdiel takmer 9°C. Dvojité izolačné sklo vykazovalo vnútornú povrchovú teplotu 9,5°C, trojité izolačné sklo ale 17,7°C. Malý rozdiel medzi vnútornou povrchovou teplotou a izbovou teplotou a ďalšími povrchovými teplotami v interiéri významne prispieva k pohode a zdraviu obyvateľov bytu. Nevzniká tu žiadne prúdenie vzduchu a na okne sa nezráža kondenzačná voda ani nevytvára námraza.

Pokiaľ teda práve staviate alebo plánujete renováciu, mali by ste uvažovať o použití okien s trojitým zasklením a vykonať porovnanie.

Výpočet hodnoty U pre okná

Pri oknách sa rozlišujú tri hodnoty U:

 • Uw (w = window) – celková hodnota tepelnej priestupnosti oknom
 • Ug (g = glazing) – hodnota tepelnej priestupnosti zasklením
 • Uf (f = frame) – hodnota tepelnej priestupnosti rámom

Súčiniteľ prestupu tepla Uw sa vzťahuje k celému oknu. Táto hodnota je ovplyvňovaná hodnotami U pre zasklenie - Ug a rám - Uf. Na celkovú hodnotu Uw má navyše vplyv lineárny súčiniteľ priestupnosti tepla Lg (g = glazing) a veľkosť okna.

U-Wert Fenster

Hodnota U pre zasklenie okna: Ug

Hodnota Ug závisí na type plynu vyplňujúceho priestory medzi tabuľami, vzdialenosti jednotlivých tabúľ od seba a na počte tabúľ.

Typické hodnoty U pre izolačné sklo:

 • Dvojité izolačné sklo 24 mm s argónovou výplňou: 1,1 W/m2K
 • Trojité izolačné sklo 36 mm s argónovou výplňou: 0,7 W/m2K
 • Trojité izolačné sklo 44 mm s argónovou výplňou: 0,6 W/m2K
 • Trojité izolačné sklo 36 mm s kryptónovou výplňou: 0,5 W/m2K

Hodnota U pre okenný rám: Uf

Hodnota Uf pre kombináciu rám-okno sa určuje meraním alebo výpočtom. Ako plocha pre výpočet hodnoty Uw sa určuje pohľadová šírka profilu.

Lineárny súčiniteľ prestupu tepla Lg

Najvýraznejší vplyv na hodnotu Lg pre pripojenie zasklenia k rámu má materiál distančného rámčeku. Ako štandardný materiál s najhoršími tepelnými vlastnosťami sa používa hliník. Lepšie tepelne-technické vlastnosti má takzvaný „teplý rámček“. Táto rozpěrka je vyrobená z ušľachtilej ocele alebo plastu. Hodnota L okrajového spojenia býva ďalej zlepšená hlbším osadením izolačného skla v profile krídla.

Príklady hodnôt L:

 • Hliníkový rámček: cca. 0,08 W/m2K
 • „Teplý rámček“: cca. 0,04 W/m2K

Hodnota U pre okná: Uw

Koeficient prestupu tepla pre okno alebo presklené dvere Uw sa spravidla počíta pre štandardnú veľkosť okna 1,23 m x 1,48 m.

Upozornenie: pri menších rozmeroch sa hodnota U zhoršuje, zatiaľ čo väčšie okná dosahujú lepšie hodnoty. Dôvodom je, že zasklenie môže v porovnaní s materiálom rámu dosahovať vyššie hodnoty U a pri väčších sklenených plochách možno teda docieliť lepšie hodnoty tepelnej izolácie.

Podľa predpisu EnEV 2009 nesmie pri bežnom zasklení presiahnuť hodnotu Uw = 1,3 W/m2K. Za vhodné pre použitie v pasívnych domoch sú považované okná s hodnotou Uw = 0,8 W/m2K alebo lepšou.

Výpočet hodnoty Uw

Na stanovenie súčiniteľa prestupu tepla sa používa nasledujúci vzorec:

Ug = koeficient prestupu tepla zasklením
Uf = koeficient prestupu tepla rámom
Lg= lineárny súčiniteľ prestupu tepla okrajového spoja izolačného skla
Ag = plocha skla
Af = plocha rámu
Aw = Ag + Af
lg = veľkosť vnútornej hrany profilu rámu
(resp. viditeľná veľkosť sklenenej tabule)

Životné prostredie


Recyklácia plastov a plastových okenných profilov

Recyklačný reťazec okenných systémov z PVC možno zhrnúť do troch základných krokov:

1. Zber starých okien a starého PVC Výrobcovia a poskytovatelia služieb zbierajú staré okná a odrezky za pomoci služby pre recykláciu okien Rewindo a znovu ich spracovávajú na plastový granulát v recyklačných zariadeniach. Materiál možno dodávať ako triedený, alebo aj so sklom, kovaním, tesnením alebo zvyškami muriva.

2. Recyklačná technika Objem starých okien a odrezkov sa zmenšuje v drviči. V triedičke je potom oddelené PVC od ostatných materiálov. Hrubá drť (priemer približne 20 mm) sa potom spracováva pomocou mlynu do podoby granulátu a prechádza najrôznejšími procesmi oddeľovania a spracovania, ktorých účelom je zlepšiť kvalitu PVC recyklátu.

3. Materiál možno recyklovať až 7x! PVC zo starých okien možno recyklovať celkovo 7x, a to pri zachovaní kvality a odolnosti proti poveternostným vplyvom. Pri plastových okenných profiloch možno plastový recyklát znovu používať dvoma spôsobmi. Prvou možnosťou je primiešať do materiálu určité množstvo (približne 30%) recyklátu, druhou možnosťou je výroba profilov z čistého recyklátu. Často je z estetických dôvodov na povrch aplikovaná tenká pohľadová vrstva nového PVC použitím moderného procesu vytlačovania zatiaľ čo zvyšok profilu je tvorený 100% plastovým recyklátom.

Recyklačný cyklus plastových profilov

Spoločnosť Inoutic sa ako zakladajúci člen iniciatívy Rewindo GmbH aktívne zapája do recyklácie plastových okien a snaží sa teda zvyšovať podiel recyklovaných materiálov v plastových elementoch pre stavebníctvo a intenzívne presadzovať zodpovedné a udržateľné nakladanie s PVC. Úplne dobrovoľne sú navyše vyrábané profily s bezolovnatými stabilizátormi.

Typy okien


Zvukotesné okná

Hluk môže významne znižovať komfort bývania a je častou príčinou stresu a podráždenosti.

Zvukotesné okná dokážu účinne pomôcť a predstavujú

 • efektívne,
 • cenovo výhodné a
 • technicky jednoduché

riešenie pre zníženie hlukovej záťaže.

Prečo sú dôležité dobré zvukotesné okná?

Pri novostavbách alebo rekonštrukciách nesmieme opomenúť dobrú zvukovú izoláciu okien, ktorá nás zbaví problémov s hlukom zvonku. Ucho je naším najcitlivejším zmyslovým orgánom. Dokáže vnímať rozsah kmitočtov od 16 do 16 000 Hz. Aj v spánku je ľudský sluchový orgán najaktívnejší a najcitlivejší. Podľa vedeckých poznatkov je horný limit pre rušnosť prostredia 25 dB, ak máme mať pokojný spánok. Tieto hodnoty však v modernom svete takmer nie je možné dosiahnuť bez zodpovedajúcej zvukovej izolácie. Väčšia časť populácie preto pociťuje bežný vonkajší hluk ako nepríjemný a cíti sa ním obťažovaná. V Európe už dávno zdomácnel anglický výraz >noisepollution< (znečistenie hlukom). Verejnosť stále častejšie diskutuje o tom, že hluk patrí k negatívnym vplyvom, ktoré na nás môže nezdravé životné prostredie mať.

Pre orientáciu budú v nasledujúcom texte stručne popísané hladiny hluku pre najrôznejšie kategórie bývania a stavieb.

 

Obytný priestor 40 dB(A)
Kancelársky ruch / reštaurácia 60 dB(A)
Pouličný ruch 80 dB(A)
Dedina alebo verejné priestranstvá 60 dB(A)
Mesto 70 dB(A)
Ulica so silnou premávkou 70 dB(A)
Stavenisko (príp. pneumatické kladivo, zhutňovací stroj) 100 dB(A)
Trysková pohonná jednotka 120 dB(A)

Odporúčaná úroveň hluku v obytnom priestore

Spánok 20 - 25 dB(A)
Bývanie 30-35 dB(A)
Práca 35 - 50 dB(A)

Pre porovnanie oboch tabuliek je zrejmé, že na dobrú zvukovú izoláciu nesmieme zabudnúť. Zvukotesné okna Inoutic účinne chránia proti zaťaženiu hlukom.

Okenné systémy Inoutic spĺňajú nasledujúce triedy zvukovej izolácie.

Systém Eforte do 47 dB (trieda zvukovej izolácie 5)
Systém Prestige do 47 dB (trieda zvukovej izolácie 5)
Systém Arcade do 42 dB (trieda zvukovej izolácie 4)

Okná pre pasívny dom

Pojem pasívny dom sa týka tepelne-izolačných vlastností stavby a tým aj okien. Okno v štandarde pasívneho domu musí teda mať mimoriadne vysokú schopnosť tepelnej izolácie. Súčiniteľ prestupu tepla Uw musí spĺňať požiadavky európskych štandardov, čo znamená hodnotu 0,8 W/m2K alebo nižšiu. Každé okno, ktoré má hodnotu Uw menšiu alebo rovnú 0,8 W/m2K, teda možno požiť pre pasívny dom podľa aktuálnej normy pre úsporu energie EnEV 2009 a zároveň umožňuje čerpať dotácie z príslušných podporných programov.

Okná vhodné pre pasívny dom môžeme využiť aj inde ako v pasívnych domoch. Okná s týmto štandardom možno uplatniť ako pri rekonštrukcii, tak aj pre akúkoľvek novostavbu. Okná pre pasívny dom zvyšujú komfort bývania a výrazne prispievajú k znižovaniu nákladov na vykurovanie!

Prehľad výhod okien pre pasívny dom

 • Skutočné pohodlie – na okne sa nezráža voda
 • Nevzniká žiadny prievan v dôsledku rozdielnych teplotných zón v blízkosti okna.
 • Vnútorná povrchová teplota okna pre pasívny dom nie je v zime nižšia ako 17°C.
 • Vďaka veľmi dobrým izolačným vlastnostiam už nie je nutné umiestňovať výhrevné teleso pod okno. To vám poskytne väčšiu voľnosť pri plánovaní a zariaďovaní vášho domova.
 • Len o niečo málo vyššia cena má veľmi rýchlu návratnosť v podobe vysokej energetickej účinnosti.

Okná pre pasívny dom – technológia, ktorá vás nadchne!

Vynikajúce tepelne-izolačné vlastnosti okna v štandarde pasívneho domu sú dosiahnuté predovšetkým vysoko kvalitnou technológiou rámu v kombinácii s trojnásobných zasklením. Hodnota tepelnej priepustnosti U hotového okna totiž závisí na hodnote U rámu, použitého zasklenia a distančného rámčeka použitého pre spojenie okrajov skiel.

Okná v štandarde pre pasívny dom navyše majú vysokú mieru priepustnosti slnečnej energie. To znamená, že je možné efektívne využiť teplo slnečného žiarenia. Tým zlepšíme energetickú bilanciu budovy a znížime množstvo energie potrebnej na vykurovanie. To znamená, že tieto okná nielen zvýšia komfort nášho bývania, ale predovšetkým nám pomôžu znižovať náklady na energiu a vykurovanie. Oboje je u novostavieb aj rekonštrukcií výrazným prínosom ako pre stavebníka, tak aj pre obyvateľa domu.

Pivničné okná

Pokiaľ niekto stavia podpivničený dom, nesmie zabudnúť na správny výber suterénnych okien. S dnešnými nárokmi kladenými na energeticky úsporné stavby a tepelnú izoláciu možno používať pivničný priestor takmer bez ďalších nákladov ako rozšírený obytný priestor. Pivničné priestory možno ľahko prestavať na kanceláriu, izbu pre hostí alebo dielňu, bez toho aby bolo potrebné zľaviť z užívateľského komfortu!

Pri výbere správneho pivničného okna je potrebné vziať do úvahy nasledujúce požiadavky:

 • Pivničné okná musia spĺňať aktuálne predpisy pre úsporu energie
 • V závislosti na type stavby a polohe je potrebné venovať zvláštnu pozornosť utesneniu proti vlhku a zatekaniu.
 • Okná nesmú byť príliš malé, pretože v takom prípade by mohol obytný priestor pôsobiť neútulne a tmavo.
 • V závislosti na polohe a požiadavkách je dôležité tiež v žiadnom smere neopomenúť bezpečnostné predpisy týkajúce sa efektívnej ochrany proti vlámaniu.

Pivničné okná

Predtým slúžili suterény budov predovšetkým ako priestor na umiestnenie domácej techniky, skladisko a ako doplnkový odkladací priestor. Bývali tesné, tmavé a neútulné. Pivničné priestory boli len zriedkavo vykurované, izolácia spravidla chýbala. Pivničné okná boli preto dlho považované oproti oknám pre obytné priestory za druhoradé.

Kvôli stále sa zvyšujúcim požiadavkám príslušných noriem na energetickú účinnosť a tepelnú izoláciu sa dobre zaizolované pivničné okno stalo štandardom. To zároveň zvyšuje kvalitu pivničných priestorov. Tie sú dnes stále častejšie projektované ako úžitková plocha a rozšírený obytný priestor. Zároveň je potrebné stále myslieť na požiadavky príslušných smerníc pre úsporu energie.

Pivničné okná

 • Skvelý design zodpovedajúci vášmu individuálnemu štýlu
 • Najvyššia kvalita pri spracovaní
 • Veľký výber farieb a dekorácií
 • Okenné systémy Inoutic spĺňajú normy EnEV 2012 už dnes
 • Zabezpečenie proti vlámaniu triedy WK 1 a WK 2

Pri pivničných oknách je potrebné venovať zabezpečeniu proti vlámaniu zvláštnu pozornosť. Triedy zabezpečenia proti vlámaniu WK 1 a WK 2 pokrývajú približne 85 % všetkých pokusov o vlámanie.

Posuvné okná – elegantné prepojenie interiéru a vonkajšieho priestoru

Posuvné okná sú ideálnym rozšírením vnútorného priestoru do exteriéru a umožňujú zakomponovanie veľkých okenných plôch do projektu stavby. Príroda a záhrada sa tak stávajú pevnou súčasťou každodenného života aj v zlom počasí a v zimných mesiacoch. Za krásneho počasia možno okná ľahko a pohodlne otvoriť posunutím. Aj zdvižne-posuvné dvere s veľkými rozmermi možno vďaka posúvacej technológii Inoutic ovládať takmer bez námahy.

Výhody posuvných okien Inoutic:

 • Je možné vyrobiť posuvné okná a dvere aj v nadštandardných veľkostiach
 • Najlepšie možné utesnenie proti poveternostným vplyvom a zabezpečenie
 • Veľmi dobré tepelne-izolačné vlastnosti
 • Výber z troch typov otvárania
 • Možnosť individuálneho farebného prevedenia vnútornej a vonkajšej strany s výberom z viac ako 40 farieb

Typy otvárania posuvných dverí

Posuvné okná a dvere Inoutic sú k dispozícii v troch variantoch otvárania. Každý posuvný systém má pritom svoje výhody z hľadiska individuálnych požiadaviek a potrieb. Spoločnosť Inoutic ponúka systémy dverí vo všetkých troch variantoch:

 • Zdvižne-posuvné dvere
 • Posuvné okná a dvere so systémom parkovania
 • Zhrňovacie systémy

Technológia posuvných dverí

U tohto typu posuvných dverí môžeme otvárať veľké plochy, bez toho aby sme sa vzdali komfortu nízkeho prahu. Môžeme posúvať prakticky bez námahy až štyri krídla a získame tak ľahko prístup von. Veľmi dobré tepelne-izolačné vlastnosti zvyšujú energetickú účinnosť posuvných dverí a manipuláciu s nimi ešte viac uľahčujú varianty na elektrický pohon s diaľkovým ovládaním. Viac informácií nájdete na našej produktovej stránke pre posuvné dvere.

Technológia posuvných okien so systémom parkovania

Posuvné okná so systémom parkovania možno vyrobiť podľa priania, tj. dvoj až štvorkrídlové. Tento systém posuvných okien je ideálny pre menšie vstavby a prestavby, ktoré využívajú štandardné profily Inoutic. Okná sa vyznačujú výborným utesnením proti zrážkovej vode, vynikajúcimi tepelne-izolačnými vlastnosťami, zvukotesnosťou a ľahkou obsluhou. Majú zvýšenú ochranu proti vlámaniu, ktorú možno kedykoľvek doplniť o ďalšie opatrenia. V každom prevedení sa dajú posuvné krídla samostatne vyklápať. Tento posuvný systém možno realizovať vo variantoch Eforte a Arcade.

Technológia posuvných okien / dverí so systémom zhrňovania

Radu posuvných dverí tohto systému možno úplne otvoriť, bez toho aby bol výhľad a prístup von rušený akýmkoľvek pevným krídlom alebo stĺpikom. Navyše možno jednotlivé dverné diely zhrnúť ako harmoniku a odsunúť do strany. Špeciálne krycie pliešky umožňujú otváranie jednotlivých krídiel a zhrňovacie dvere možno zafixovať v akejkoľvek polohe čiastočného otvorenia. Tento systém možno realizovať vo variante Arcade.

Okenná technika


Okná z profilových systémov možno vyrábať s nasledujúcimi typmi otvárania:

Öffnungsarten

Ventilácia


Ventilácia okna a obytného priestoru

V novostavbách s vysokým štandardom tepelnej izolácie je ventilácia obytného priestoru stále dôležitejšia. Správnou metódou ventilácie zaistíte nielen príjemnú klímu v interiéri, ale tiež ochránite svoj domov pred poškodením.

Správna ventilácia je mimoriadne dôležitá z nasledujúcich dôvodov:

 • Reguluje vlhkosť v priestore, čo bráni vytváraniu plesní
 • Obnovuje vydýchaný vzduch
 • Odvádza pachy a škodliviny
 • Vytvára v našom domove zdravú klímu
 • Chráni stavbu pred vlhkosťou
 • Prechodové tepelné straty sú udržované na minimálnej hladine, čo šetrí náklady na vykurovanie.

Vetranie oknom

Vetranie oknom predstavuje najjednoduchší spôsob, ako počas krátkej doby vymeniť vzduch v priestore, regulovať vlhkosť vzduchu a znížiť riziko vytvárania plesní. Existujú tri možnosti vetrania:

Fensterlüftung Wohnraumlüftung Spaltlüftung Fensterlüftung Wohnraumlüftung Stoßlüftung Fensterlüftung Wohnraumlüftung Querlüftung
Štrbinová ventilácia Nárazová ventilácia Priečna ventilácia

Štrbinová ventilácia / Štrbinová ventilácia sa pri dnešných štandardoch na tepelnú izoláciu predovšetkým v zime a vo vlhkých priestoroch neodporúča. Okno sa len vyklopí, aby mohol do miestnosti prenikať čerstvý vzduch. Tento spôsob sa neodporúča používať hlavne pre dlhšie časové intervaly. Dochádza totiž k výraznému ochladeniu okenného ostenia a vzrastá nebezpečenstvo vzniku kondenzačnej vody a teda vytvárania plesní a ostění.

Nárazová ventilácia / Na krátku chvíľu (4 - 10 minút) sa úplne otvorí okenné krídlo. Dôjde k rýchlej výmene vzduchu pri minimálnych energetických stratách.

Priečna ventilácia / Priečna ventilácia je najúčinnejším spôsobom vetrania. Otvoria sa všetky okná a dvere v dome a prievan vymení všetok vzduch v priestore už za 2 – 4 minúty.

Vlhkosť vzduchu a tvorba plesní v obytnom priestore

Príjemná klíma v miestnosti je nevyhnutným predpokladom k tomu, aby ste sa doma cítili dobre. Na kvalitu klímy v obytných priestoroch má vplyv predovšetkým vlhkosť. Všeobecne je za vhodnú a zdravú klímu považovaná vlhkosť vzduchu medzi 40 % a 65 %. Relatívna vlhkosť závisí z veľkej časti na nasledujúcich faktoroch:

 • Každodennej činnosti v domácnosti
 • Kúpaní a sprchovaní, vlhkosť prirodzene produkovaná ľuďmi, zvieratami a rastlinami
 • Vplyv teploty a počasia

Správna klíma v miestnosti je ale nevyhnutnosťou aj z hľadiska zdravia a zachovania dobrého stavu stavebných materiálov v obytnom priestore. Zaistením vhodnej klímy v miestnosti možno účinne zabrániť tvorbe plesní na chladných miestach obvodových stien alebo vo vlhkých priestoroch. Na zabránenie tvorby plesní je nevyhnutné udržať vlhkosť vzduchu pomocou vetrania prispôsobeného možnostiam stavby, na úrovni prijateľnej pre človeka aj budovu.

Vzťah teploty, vlhkosti a tvorby plesní

Miera vlhkosti obsiahnutá v jednom štvorcovom metre vzduchu sa mení v závislosti na teplote. Teplý vzduch dokáže viazať viac vlhkosti ako studený. Pri izbovej teplote 20°C a relatívnej vlhkosti 60 % obsahuje jeden štvorcový meter izbového vzduchu 10 g vody. Pokiaľ izbová teplota klesne na 8°C, klesne miera vlhkosti na polovicu. Prebytočných 50 % vlhkosti sa väčšinou vyzráža v podobe kondenzačnej vody na chladnejších stenách. Na týchto miestach sa potom zvyšuje riziko tvorby plesní.

Rosný bod a kritická teplota pre plesne

Pokiaľ relatívna vlhkosť vzduchu dosiahne limit 100 %, bude sa prebytočná vlhkosť vzduchu zrážať v podobe kondenzačnej vody. Teplota, pri ktorej dochádza ku zrážaniu kondenzačnej vody, sa nazýva rosný bod. Pretože relatívna vlhkosť vzduchu závisí na jeho teplote, mení sa zodpovedajúcim spôsobom aj rosný bod. Napríklad pri izbovej teplote 20°C a relatívnej vlhkosti 50 % je rosný bod 9,3 °C.

Dnes vieme, že plesne môžu vznikať už pri vlhkosti 80 %. To znamená, že sa vo vyššie uvedenom príklade môžu tvoriť plesne pri povrchovej teplote stien 12,6°C alebo menšej – vrátane rohov a výklenkov.

Ako sme už uviedli, možno vlhkosť vzduchu regulovať a udržovať na prijateľnej úrovni predovšetkým správnou ventiláciou. Kvôli moderným štandardom v stavebníctve a rastúcim požiadavkám na energetickú účinnosť nových stavieb je téma ventilácie obytného priestoru stále dôležitejšia. Jednotlivé štátne normy, napríklad predpisujú pre novostavby alebo kompletné rekonštrukcie vytvorenie koncepcie vetrania tak, aby bola zaistená minimálna výmena vzduchu.

Tipy pre starostlivosť o plastové okná


Spoločnosť Inoutic odporúča vykonávať podľa potreby pravidelne nasledujúcu údržbu:

1. Odstrániť zvyšky vápna a malty!
Dajte pozor, aby sa na okenný profil, zasklenie ani kovanie nedostali zvyšky vápna alebo malty. Mohlo by dôjsť k poškodeniu ako profilu, tak aj skla a kovanie by sa mohlo vplyvom zatvrdnutých zvyškov zablokovať.
2. Niekoľkokrát za deň vetrajte!
Privádzaný chladný vzduch znižuje vlhkosť v miestnosti a zaisťuje tak zdravú klímu. Dostatočne svoj byt vetrajte, najlepšie niekoľkokrát denne, pretože relatívna vlhkosť presahujúca 60 % môže viesť k tvorbe plesní.
3. Nepoužívajte žieravé kvapaliny!
Povrch okenného rámu sa najlepšie čistí jemným čistiacim prostriedkom. Nepoužívajte žiadne abrazívne prostriedky, riedidlá ani benzín! Na odstránenie odolného znečistenia je potrebné použiť špeciálny čistič, ktorý je možné zakúpiť u dodávateľov alebo výrobcov okien.
4. Pravidelne okná čistite (zvonku)!
Pravidelne čistite vonkajšiu stranu okien. Peľ, častice dechtu alebo kovov môžu byť vplyvom slnečného žiarenia zapečené do okna. Usadený nános sa potom odstraňuje ťažko.
5. Premazávajte kovanie!
Aspoň jeden raz do roka namažte kovanie olejom, aby bol zaistený jeho trvale ľahký chod.
6. Doťahujte kľučky!
Uvoľnené kľučky a úchyty musia byť dotiahnuté. Šrauby sa obnažia nadvihnutím krytky pod úchytom a otočením zo zvislej do vodorovnej polohy.
7. Starajte sa o tesnenie!
Tesnenie v ráme musí byť každý pol rok ošetrené prípravkom na tesnenie alebo iným vhodným prípravkom, ako je napr. Talkum, Hirschtalg alebo silikónový olej (špecializované obchody), aby si zachovalo svoju pružnosť a funkčnosť. Poškodené tesnenia je potrebné vymeniť.
8. Čistite otvory na odvádzanie vody!
V stanovených intervaloch kontrolujte otvory na odvádzanie vody v profiloch rámu. Čistota je predpokladom pre bezproblémové odvádzanie vody.
Hlavné menu
Sme na Facebooku

Vyberte si farbu na okná od PRP Plasty.

EFORTE - Budúcnosť sa otvára!

Eforte

 
Hlavné menu »
Informácie »
Kontaktné údaje »
PRP Plasty s.r.o.
A. Jiráska 5505/4B
98401 Lučenec
Slovenská republika
Tel.: +421 47 4511 820
Fax: +421 47 4511 819
Email: plasty@prp.sk
Web: www.prpplasty.sk

2013 © MIDINET s.r.o. | All rights reserved! | Webdesign & Solution 1web.sk

Prihlásenie

Prihlásovacie údaje:

   

Odhlásenie